Ngày đăng : 6/4/2021
Tờ rơi, tờ gấp là một công cụ giúp doanh nghiệp truyền thông, quảng bá thương hiệu sản phẩm hay dịch vụ vô cùng hiệu quả.
Ngày đăng : 4/15/2019
Trong lĩnh vực in tem nói chung thì in tờ gấp có thể nói là chiếm phần lớn, in tờ gấp không chỉ các hãng sản xuất cần dùng mà các cửa hàng hay shop cũng cần dùng để đảm bảo khi khách hàng đến bảo hành thì đây đúng là sản phẩmTrong lĩnh vực in tem nói chung thì in tờ gấp có thể nói là chiếm phần lớn, in tờ gấp không chỉ các hãng sản xuất cần dùng mà các cửa hàng hay shop cũng cần dùng để đảm bảo khi khách hàng đến bảo hành thì đây đúng là sản phẩm của hãng. của hãng.
Chia sẻ bài viết: